AEDRU.org
¿Quénes somos?
¿Queres agruparte?
Noticias
Notas informativas
Noticias sobre URBANISMO
Foro
Contacto
Enlaces

¿Queres agruparte?

A finalidade desta Agrupación é a defensa de intereses colectivos. Para ser membro de esta agrupación establecéuse unha cuota de 20 euros. Esta cuota servirá para financiar as diferentes actuacións de carácter colectivo que se precisen para defender os intereses colectivos, ben sexa do conxunto dos agrupados, ben sexa dunha parte importante dos mesmos.

Dentro dos gastos básicos que se contemplan están por exemplo a financiación desta web, que pretende servir de canle de comunicación tanto entre os agurpados entre sí, así como entre os agrupados e o exterior, e tamén para financiar o pago dos servicios prestados pola asesoría CONTAS, que é a encargada de todo tipo de xestións relativas ao colectivo, como son os avisos, cobro de cuotas, recepción de documentos, etc...Tamén servirá esta cuota para facer frente os gastos de consulta ou de intervención de profesionáis (técnicos, avogados, etc...) que se precisen en cuestións de índole colectiva, ou ben para financiar calquera tipo de campaña publicitaria destinada a difundir a defensa dos agrupados.

Vista aérea do núcleo urbano de A Estrada, recollida en Internet na web do Sixpac.

Pulsar para subir
AEDRU.org