AEDRU.org
¿Quénes somos?
¿Queres agruparte?
Noticias
Notas informativas
Noticias sobre URBANISMO
Foro
Contacto
Enlaces
Hoxe é de 2009

Notas informativas

2005
2006
2007
2009

 

 

 

2009

Nota informativa do 23 de xaneiro de 2010 de AEDRU.org, Agrupación Estradense para a Defensa do Rural e do Urbano.

AEDRU DESMINTE á VOZ de GALICIA

 

Nota informativa do 15 de NOVEMBRO de 2009 de AEDRU.org, Agrupación Estradense para a Defensa do Rural e do Urbano.

AEDRU INFORMA AO RURAL

 

Nota informativa do 12 de NOVEMBRO de 2009 de AEDRU.org, Agrupación Estradense para a Defensa do Rural e do Urbano.


A SANTA XUNTA , non è tan SANTA

HOXE É UN DÍA HISTÓRICO NO DEVENIR DA ESTRADA.

Acabóuse un tempo de parálisis. O TSXG (Tribunal Superior de Xustiza de Galicia) dou a razón aos cidadáns que plantexamos un contencioso contra as NORMAS TRANSITORIAS impostas polo PP.

 

Nota informativa do 3 de DECEMBRO de 2009 de AEDRU.org, Agrupación Estradense para a Defensa do Rural e do Urbano.

¿PORQUE o PARTIDO POPULAR DA ESTRADA se empeña en MANIPULAR a INFORMACIÓN, e polo tanto ás PERSOAS?

 

Nota informativa do 2 de NOVEMBRO de 2009 de AEDRU.org, Agrupación Estradense para a Defensa do Rural e do Urbano.

¿QUÉNES SON E DONDE ESTABA A ASOCIACIÓN DE AMIGOS DO CASTRO DE BARBUDE CANDO AEDRU SE POSICIONABA EN CONTRA DA LEI DO SOLO?

Nota informativa do 28 de setembro de 2009 de AEDRU.org, Agrupación Estradense para a Defensa do Rural e do Urbano.

Operación Reboredo, todo polo poder.

AEDRU 29 de marzo de 2009.- NOTA INFORMATIVA de AEDRU.org (Asociación Estradense para a Defensa do Rural e Urbano).

A DESFACHATEZ DO POLÍTICO REBOREDO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota informativa do 23 de xaneiro de 2010 de AEDRU.org, Agrupación Estradense para a Defensa do Rural e do Urbano.

AEDRU DESMINTE á VOZ de GALICIA

A raíz da falsa noticia divulgada , como resulta habitual sobre a nosa Asociación, pola Voz de Galicia na súa edición local, o día 5 de xaneiro, e da cal se fixeron eco outros medios de comunicación sin haber consultado con nos, ao non haber feito pola nosa parte ningunha declaración ao respecto, queremos facer constar que na reunión cos nosos abogados e asesores non se tomóu ningunha decisión respecto á sentencia do TSXG, pois esta reunión era de carácter meramente informativo, e inda ao día de hoxe, non temos constancia de si existe recurso de casación anunciado pola Xunta de Galicia. De momento no sabemos nada oficialmente.

Estamos polo tanto á espera de acontecimentos, polo que a información vertida pola Voz de Galicia resulta claramente tendenciosa e destinada a confundir aos estradenses, o cal solo demostra oscuros intereses.

Xa en xaneiro o día 3 do 2009, o mesmo xornal, publicaba en titulares: "El TSXG rechaza el recurso de Aedru contra la normas transitorias de A Estrada". O día 9 de xaneiro de 2009 o noso avogado nos comunica que a noticia no é certa pois acaba de presentar o escrito de conclusions no recurso e despois inda o teñen que presentar as demáis partes, antes de dictar sentencia. Un recurso contencioso non se desestima por unha providencia como di a noticia senon por unha sentencia. Imaxino que a noticia pretende referirse a unha providencia que dictóu o Tribunal requirindo ao Concello para que aclarse o tema de si seguía ou non personado no recurso ante os acuerdos contradictorios da Comisión de goberno sobre o particular.

Queremos deixar constancia do desagrado do pobo estradense pola constante confusión que provoca a redacción local da Voz de Galicia de A Estrada, a cal foi denunciada ante a dirección do mesmo xornal en varias ocasións, sin que esto dese lugar a ningun cambio, e asimesmo tivo que ser chamada ao orden polo mesmo alcalde da Estrada.

Colocamos aquí a falsa noticia tal como foi publicada.

Autor: La Voz. 5/1/2010 .-A Estrada seguirá este año con la norma transitoria de urbanismo. Aedru no pedirá la ejecución cautelar de la sentencia del TSXG por temor a indemnizaciones millonarias.

El urbanismo en A Estrada seguirá regido durante este año, al menos, por las normas transitorias que aprobó la Xunta hace cuatro años para este municipio, a la espera de la aprobación del PXOM. Y probablemente esas normas valdrán hasta que el plan xeral que prepara el bipartito municipal pueda ser aprobado, en principio, en este mismo ejercicio.

Una reciente sentencia del TSXG anuló dichas normas y daba vigencia a la antigua normativa del 78. Pero la Xunta decidió recurrir ese fallo, y éste no sería valido ni efectivo hasta que no se resuelva dicho recurso. Quedaba en el aire la posibilidad de que Aedru solicitase la ejecución cautelar de la sentencia del Tribunal Superior -volviendo la opción de que las normas transitorias perdieran vigencia- pero el colectivo en el que se integran los descontentos con los SUNC ya consultó con sus abogados, y habrían decidido recientemente no pedir esa ejecución cautelar.

De este forma, las normas transitorias actuales seguirán en vigor hasta que se resuelva el recurso de la Xunta. Previsiblemente, podrían pasar bastantes meses hasta que llegue esa resolución, por lo que el urbanismo en A Estrada seguirá controlado por las normas transitorias hasta que llegue la aprobación del PXOM, si es que ésta se produce este año.

Indemnización millonaria

Los abogados de Aedru habrían advertido que, si la sentencia del TSXG fuera revocada y se produjera antes su ejecución cautelar, podrían darse casos de reclamaciones e indemnizaciones millonarias por proyectos o iniciativas urbanísticas que quedasen bloqueadas, o por actuaciones regidas por unas normas del 78 que, al final, no serían legítimas.

Nota informativa do 15 de NOVEMBRO de 2009 de AEDRU.org, Agrupación Estradense para a Defensa do Rural e do Urbano.

AEDRU INFORMA AO RURAL

Que no caso de que a Xunta de Galicia recurra a sentencia do TSXG (Tribunal Superior de Xustiza de Galicia) relativa á suspencsión das NORMAS TRANSITORIAS PROVISIONÁIS da Estrada, e non existindo outra actuación de parte, aparece o peligro de seguir paralizando tanto o rural como o urbano namentras se espera sentencia, durante polo menos outros tres anos.

Dun tempo largo a esta parte vénse observando que o urbanismo está moi mediatizado pola política, concretamente pola dialéctica cruenta dos partidos políticos, de tal xeito que o que fai un partido non lle gosta ao outro, e o que fai o outro non lle gosta ao primeiro, deixando de lado as cuestións fundamentáis.

É, polo que o PXOM da Estrada, pode ter un mal futuro, pois se está a xogar nun campo un clásico derby político que nunca se sabe como vai terminar.

Esto implica que este PXOM pode tardar máis de tres anos en ser aprobado e entretanto, non se podería edificar. Esto é o que conseguíu o goberno do Partido Popular.

Todos estos problemas se acabarían se non houbese recurso, ou mediante unha solución cautelar do TSXG, no caso de que se presentase recurso, que faría vixente ás NORMAS SUBSIDIARIAS do 78, en tanto non se pronuncie o Tribunal Superior, sendo esta a única forma que tería o pobo da Estrada de sobrevivir otorgando as licencias dacordo coa LEI.

É por elo que AEDRU, en caso de que o Consello da Xunta de Galicia recurra a Sentencia e PARALIZE de novo ao pobo da ESTRADA, a nosa asociación AEDRU (Agrupación Estradense para a Defensa do Rural e do Urbano), veráse na obriga de solicitar ao TRIBUNAL a execución cautelar da sentencia para que o pobo da ESTRADA volva a ter vida urbanística e non quede abandoado ao ostracismo, ao que nos someteron estos anos.

O pobo da Estrada non merece seguir por mais tempo abandoado a caprichos políticos. ¿Ou é que están en contra da xente da Estrada?

 

Nota informativa do 12 de NOVEMBRO de 2009 de AEDRU.org, Agrupación Estradense para a Defensa do Rural e do Urbano.


A SANTA XUNTA , non è tan SANTA

HOXE É UN DÍA HISTÓRICO NO DEVENIR DA ESTRADA.

Acabóuse un tempo de parálisis. O TSXG (Tribunal Superior de Xustiza de Galicia) dou a razón aos cidadáns que plantexamos un contencioso contra as NORMAS TRANSITORIAS impostas polo PP.

Cabe recordar que a Lei do Solo imposta polo PP ten a Galicia nun estado calamitoso pois tan só 23 concellos están adaptados a Lei do Solo dos 500 existentes. ¿Para que fixeron esta Lei? ¿Esta feita contra os cidadáns galegos? Cabe recordar que a Lei do Solo imposta polo PP ten a Galicia nun estado calamitoso pois coa norma na man, 276 concellos sin planeamento ou que non o adaptaron ao marco da Lei 9/2002 imposta polo PARTIDO POPULAR están fora de la ley. TODO UN FRACASO. Tan solo 39 concellos estan adaptados a Lei do Solo , frente a 276 que non o están.
Para que fixeron esta Lei? ? Esta feita contra os cidadans galegos? ?porque pretenden que nos adaptemos a unha Lei que non sirve para nada?

Aspectos desta Lei referidos ao AXENTE URBANIZADOR, foron denunciados no 2007 pola Comision Europea ante o Tribunal de Xustiza de Luxemburgo.
Os máis de 32.000 millons de euros que España recibirá hasta o 2013 da UE en Fondos Estructurales están en peligro pola "corrupción urbanística", ea "parcialidad da xustiza", la "inseguridade xurídica" e os ataques públicos a dereito de propiedade.A Eurocámara ""pide a las autoridades españolas que se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador"..
O informe AUKEN, da UNION EUROPEA do 2009, eloxia tamén a actividade dos peticionarios, as suas asociacions e as asociacions comunitarias locais, que engloban a decenas de miles de cidadans españoles e non españoles, quenes chamaron a atención do Parlamento Europeo sobre estos asuntos, e que foron esenciais para garantir os dereitos fundamentais dos seus vecinos e de todos os afectados por este inxente e complexo problema.


Pode consultarse na nosa web www.aedru.org


A clase política debería deixarse de "cachondeos" e dedicarse a servir ao pobo, facendo unha lei que o servise, e non que servise a escuros intereses.
O concello da Estrada é o máis grande de España e resulta preciso facer unha Lei que sexa útil. Os cidadáns pagámoslle aos políticos para que xestionen ben, pero non para que se durman ou vaian en contra dos cidadáns.

Esta Lei só trouxo conflictos e impediu o desenrolo do país.
Señores políticos. Sexan serios e ocupen o seu tempo en poñer os medios necesarios para que as leis non vaian en contra dos cidadáns e lles fagan pasar as vidas nos tribunais.

A nosa Asociación veuse na obriga de denunciar as NORMAS TRANSITORIAS (polos caprichos urbanísticos, irregularidades e ilegalidades a que sometían aos estradenses) que impuxo PARTIDO POPULAR da ESTRADA encabezado polo FALSO CIDADAN Reboredo, actual asesor do señor Vilariño, e que agora pretenden ir de salvadores do urbanismo, despois de presentar ante a Xunta un Plan imaxinario que soñaban con 100 campos de futbol de zonas verdes para 150,000 habitantes que lóxicamente non foi aprobado. ¿que pretendían? ¿Cantos pelotazos urbanísticos tiñan na man?

A SANTA XUNTA non é tan SANTA, e agora vense a demostrar cando o TSXG (Tribunal superior de Xustiza de Galicia) dou a razón aos cidadáns que presentamos un contencioso para reinvindicar a legalidade da que pretendía pasar.

Todas as actuacións que estan a facer non son outra cousa que unha venganza contra AEDRU, pois foi este o que lle desbaratou as suas imaxinarias e ilegais propostas que pretendian impoñer aos estradenses. ¿Que vai a decir agora o FALSO CIDADAN REBOREDO e o señor VILARIÑO?

¿Quen atacou ao rural, impoñendo unha LEI do SOLO que o asasina? Non poden vir agora de MESIAS de NADAL despois de ser eles os causantes desta situacion. A nosa ASOCIACIÓN ten claro que a LEI do SOLO hai que refacela de novo e non con parches como agora se pretende, volvendo a remodelar apartados da Lei que o mesmo Feijo remodelou cando era Conselleiro de Politica Territorial. O rural ten que ser atendido como debe, e a clase política non pode mirar para outra parte como fixo ata o de agora. ¿PORQUE NON FAN UNHA LEI CON SENTIDO e PARA OS CIDADANS?

O PARTIDO POPULAR de A ESTRADA o que estivo facendo na sua campaña anti PXOM foi utilizar ao pobo estradense con mentiras (como por exemplo, decindo que o centro da ESTRADA era rural, cando sempre foi SOLO URBANIZABLE) para ensuciar e confundir aos cidadans. Eles foron os que deron o PELOTAZO URBANISTICO ao abrir as RUAS para que os estradenses os votasen, cousa que así foi, pero que o único que trouxeron foi porquería urbanística e problemas de índole moi grave para todo o pobo, durante os seus 16 anos de goberno.

A XUSTIZA, da a razón aos cidadáns, e por eso o PARTIDO POPULAR non pode apoiarse en informes que pretenden estar dacordo coa Lei, e facer que os cidadans teñan que ir a Xustiza a reclamar os seus dereitos. ESO É IR CONTRA O POBO. Recapaciten señores do PARTIDO POPULAR, con artimanas non van a ningunha parte, polo menos aquí na ESTRADA.
No caso de que o PP de A Estrada siga actuando de maneira tan imnombrable e rastreira a nosa Asociación verase na obriga de denuncialo sempre que así actue.

 

 

Nota informativa do 3 de DECEMBRO de 2009 de AEDRU.org, Agrupación Estradense para a Defensa do Rural e do Urbano.

¿PORQUE o PARTIDO POPULAR DA ESTRADA se empeña en MANIPULAR a INFORMACIÓN, e polo tanto ás PERSOAS?

Parece ser que algúns propietarios descoñecedores da Lei do Solo pretenden ir contra ela, alentados polos POLITICOS DO PP, en unha operación de clara venganza contra AEDRU.

Non dubidan en alentar que: “quieren reivindicar que se abran, con diñeiro público, prolongacións das rúas Forcarei e Cerdedo, que lles concedan suelo urbano consolidado sen ter que realizar cesións ao Concello, e que haxa víais transversais.”, tal como comenta hoxe un diario local, afin ao PARTIDO POPULAR.

Que ninguén se leve ao engano, e que consulte cas persoas cualificadas e verán o que lle dín.

A Lei do Solo, no seu artigo 12.b. establece que “Suelo urbano no consolidado, inclueen os terreos nos que sexan necesarios procesos de urbanización” e que a clasificación destes solos non permiten abrir rúas de xeito público.

A ver que dí agora o PP. ¿ É QUE TAMÉN SE VAI A POÑER EN CONTRA DA LEI DO SOLO, E EN CONTRA DA CLASIFICACIÓN QUE ELES MESMOS PUXERON NO ANTERIOR PXOM?

Parece que o intento do PP de A Estrada de torcer a realidade vai acabar indo contra eles, pois son REBOREDO E MÁIS CAMPOS os que alentaron tal desatino, aproveitándose do descoñecemento que as personas teñen sobre a Lei do Solo e utilizándoas para os seus fins particulares, os do Partido Popular de A Estrada.

Pretendían confundir aos estradenses e polo visto están a conseguílo. Serán os estradenses os que teñan a derradeira palabra.

Fai días, o portavoz do PP, non dudóu en afirmar, asesorado polo TRANSFUGA REBOREDO, (anterior concelleiro de urbanismo, e reponsable da suspensión do PXOM), que esos “50.000 metros cuadrados, han sido siempre hasta ahora, superficie catalogada como suelo rural”. TODA ESA SUPERFICIE ERA SUELO APTO PARA URBANIZAR (SAU) nas Normas Subsidiarias e non SOLO RURAL como pretenden que os estradenses CREAN, inda que eles saben que están a mentir, sendo eles mesmos precisamente os que o urbanizaron sin ter en conta aos veciños, e en moitos casos en contra deles e en contra da mesma Lei do Solo que eles mesmos impuxeron.

Non é que non sepan cales son as clasificacións dos solos e as súas características, senon que o que pretenden é confundir á opinión publica con claros fins partidistas.

Que credibilidade poder ter Reboredo que agora asesora ao Portavoz do PP, cando pretendían facer un PXOM para 150.000 prsonas, sendo esta unha das causas polas que a Xunta non aprobóu o PXOM. ¿Quen pode creer neles?

O que menos lles importa é o pobo da Estrada, e eso o están a demostrar día tras día. ¿Porqué pretenden enganar e confundir de xeito tan descarado? ¿Inda pensa vostede que o fan sin querer?, Como pretenden seguir paralizando A Estrada. Das súas mans non saleu nada máis que porquería urbanística, polo tanto que deixen de métela donde no deben, ¡que se porten como persoas! porque agora non parecen estar a facélo.

CURIOSIDADES DA CIENCIA: Si se busca "nucleo rural" no Google, o primeiro que aparece é un artigo publicado polo asesor de AEDRU, na nosa web titulado: LA INCONSISTENTE LEGISLACION URBANISTICA GALLEGA SOBRE LA CONCEPCION DEL NUCLEO RURAL Y OTRAS INSTITUCIONES
Por Juan Rico Lenza

¿porqué será?

 

 

Nota informativa do 2 de NOVEMBRO de 2009 de AEDRU.org, Agrupación Estradense para a Defensa do Rural e do Urbano.

¿QUÉNES SON E DONDE ESTABA A ASOCIACIÓN DE AMIGOS DO CASTRO DE BARBUDE CANDO AEDRU SE POSICIONABA EN CONTRA DA LEI DO SOLO?

AEDRU ante as manifestacions realizadas pola Asociación Amigos do Castro de Barbude quere aclarar:


1º.- AEDRU foi a primeira Asociación na Estrada que denunciou públicamente o rechazo a lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, polo mal tratamento que fai dos núcleos ruráis. E ao partido que sacou aquela lei adiante no ano 2002 a quen teñen que pedir responsabilidades.


2º.- O día 5 de setembro do 2005 AEDRU convocou unha reunión no Teatro Principal cos responsables do goberno municipal e técnicos para explicarlle e concienciar a xente do dañina que era esta Lei para o noso pobo. Tal o entenderon os presentes que de alí saíron os concelleiros do PP ao berro de ¡DIMISION... DIMISIÓN! por estar a consentir o atropelo da lei que eles aprobaran e fomentaban.

3º.- Ante a indignación pública que se palpou no Teatro, AEDRU convocou o 9 de decembro do 2005 unha reunión de todalas Asociacións do Rural tanto veciñáis como de Mulleres ruráis, para explicarlles o restrictiva que era esta Lei e o PXOM, e o dano que iba a causar neste Concello, para que o transmitira aos seus asociados. Tal era a barbarie que se facía no rural e urbán coma ilóxica era a lei e máis o PXOM que o permitía e o agravaba. Na nota de prensa realtiva a este evento AEDRU comentaba: Si con esto se pretende que o rural se desenrole o que se está conseguindo é todo o contrario: A progresiva despoboación do rural por non poder facer unha vivenda nel, xa que nos terreos rústicos non se pode , e nos núcleos ruráis non se vende. Todo o patrimonio que ten a xente no rural son as súas terras que herdaron dos seus devanceiros, ou ben son fruto do traballo de toda unha vida. Era como ter aforros no banco, para que en caso de necesidade poder vender ou despois de toda unha vida transmitílo en herencia. Pero esta Lei do Solo de Galicia , “rouba” estes “aforros”, ao sacarlle o valor ás parcelas arruinando así a vida de moita xente. ¿DONDE ESTABA A ASOCIACIÓN DE AMIGOS DO CASTRO DE BARBUDE?

4º.- A resposta a este chamamento queda demostrado ao longo dos anos seguintes, cando era AEDRU quen tiña que ir polo rural poñendo carteis xa que as Asociacions presididas moitas veces por xente afín ao grupo municipal do Partido Popular non colaboraban. A pesar de que nos prohibiron e nos ameazaron con multar si seguíamos dando información polo rural fixemos oídos sordos de tales advertencias e continuamos ca nosa loita.

5º.- Deixánronse enganar polo Sr. Reboredo cando lles prometía edificabilidade en zonas que non contaban co apoio da Lei, e ese engano nos o denunciamos. Denunciamos que permitíanse edificabilidade debaixo de postes de alta tensión, en barrancos, en zonas afectadas por estradas e iso non foi suficiente para que a xente, e sobre todo, os responsables de tales asociacións quixeran oir e ver que o documento que se estaba a facer era ilegal, desproporcionado, ilóxico e sobre todo, un engano que costou moito diñeiro as arcas municipais. Eses núcleos e áreas de expansión que aparecían no anterior PXOM non se axustaban a Lei, feita por eles mesmos, e o PP sabendoo seguiu adiante, polo que ao ir para a súa aprobación a Xunta correu o risco de que se anulasen, como así foi.

6.- ¿Acaso saben que o estudio do rural pagouse duas veces polo equipo do PP?. ¿Saben que dende o principio denunciamos que se estaba a facer para 150.000 persoas cando só somos arredor de 22.000, e que eso iba a ser causa de rexeitamento por parte da Xunta? etc. Pero agora estos anteriores concelleiros do goberno do PP son os que meten cizaña para salvarse eles da queima, cando son os responsables de toda esta desfeita, xa que si nos atenderan, agora xa estaría aprobado o PXOM, e non A Estrada paralizada, que eles mismos conseguiron. ¿PORQUÉ O SEÑOR REBOREDO E O PARTIDO POPULAR NON FIXERON CASO DOS 3000 VECIÑOS QUE LLE SOLICITARON QUE CORRIXIRAN O PXOM ANTES DE ENVIÁLO Á XUNTA? ¿QUE INTERESES TIÑAN?

7.- Agora ben nós tamén nos preguntamos donde estaba esta Asociación Amigos do Castro de Barbude que agora nos reclama cando ao longo de tantos anos non apareceron en ningunha reunión nin en ningunha manifestación en contra desta Lei que e a mesma que a do 2002. Reclámenlle aos responsables do PP que cambien a Lei e "deixen de botarlle a culpa a outros veciños" que nin teñen poder político para facelo, nin cando foron a chamar a súas portas lles atenderon.

AEDRU nunca estivo pechado para ningunha Asociación, as nosas reunións eran convocadas por medio da prensa, por folletos e senón tamén nos localizaban nos Plenos dos que eramos habituais. Sen embargo, extendemos o noso apoio a calqueira Asociación sexa do rural coma do urbán para loitar contra esta Lei, que restrinxe innecesariamente as propiedades, sempre e cando non se politice.

AEDRU en todo momento defendeu aos seus asociados e seguirá por esa liña. Próximamente se comunicará unha reunión xa que estamos no período das alegacións e tódolos nosos asociados terán asesoría para facer as alegacións que estimen oportunas.

Nota informativa do 28 de setembro de 2009 de AEDRU.org, Agrupación Estradense para a Defensa do Rural e do Urbano.

Operación Reboredo, todo polo poder.


Señor Rajoy, Señor Feijoo:


A caradura mostrada polo político Reboredo ao presentarse por un partido e representando na sombra a outro, é unha mostra clara de cómo cada vez resulta máis evidente que o votante, o cidadán, é o que menos importa, sendo unha mostra clara de cómo os partidos políticos defraudan e enganan aos cidadáns con total impunidade, pois ao parecer a súa única función é alcanzar o poder. Creemos, ao igual que moitos outros estradenses, entre eles o presidente de CIDADÁNS, que tanto Reboredo como Juan Torres non están na política, despois do visto, para servir, senón para servirse.

Por outra banda, comunicarlles que o mesmo presidente de Cidega di que Reboredo e Torres todavía son ediles de este partido, a día de hoxe: "Non se produciu o paso oficial, polo tanto a tódolos efectos seguen sendo Cidega", apuntóu o dirixente, o que quere decir que esta operación de claro PSEUDO-Transfuguismo, ten certo tufo mafioso, impropio dun estado que se di democrático.

O señor Reboredo debido a súa desastrosa xestión urbanistica de A Estrada, recoñecida hasta polo seu propio partido, da cal era responsable, con total paralización da edificicabilidade, e ás consecuencias que se derivaron do seu mal facer, é polo que o PP, lle puso mala cara, hasta o punto de abandonar o partido e pasarse a CIDEGA. Agora novamente intenta pasarse de CIDEGA ao PP nun acto que denominaremos PSEUDO-Transfuguismo, habida conta que os posibles resultados de CIDEGA son cero o un concelleiro ao sumo. Este PSEUDO-Transfuguismo pasará factura ao PP si permite acoller de novo a este tan mal xestor e que ten sembrado muy mal recordo na A Estrada.

Vostede mesmo Señor Rajoy suliñou a súa postura radicalmente en contra do transfuguismo porque vulnera a vontade dos cidadáns. Así, manifestou que é partidario de expulsar do partido a aqueles que pacten con este tipo de políticos. Esperemos que non lle dé a volta ás súas palabras e teña en conta aos seus votantes.

Como Asociación interesada no devenir do noso pobo, queremos manifestarlle a nosa máis enérxica repulsa a este acto de PSEUDO-Transfuguismo, e aclararlle que consideramos ao Señor Reboredo como un dos causantes da actual situación que vive A Estrada, e que impidéu o noso crecimento, non sólo a nivel industrial, senon tamén a nivel urbanístico, e por ende, o desenrolo social, pois foi él o promotor dun PXOM que nós denunciamos ante a Xunta de Galicia polas súas incongruencias e asimesmo polas súas "irregularidades, e que logo a mesma Xunta veu a darnos a razón, ao recoñecer que as nosas opinións eran ben fundadas.

Recordarlles tamén que a nosa asociación recolleu mais de 3000 firmas en contra do PXOM e que presentóu unha alegación que nos foi solicitada polo mesmo Reboredo donde se describían pormenorizadamente as aberracións do PXOM.

Asimesmo, o Señor Reboredo foi tamén o promotor das actuáis NORMAS PROVISIONAIS que rixen a actualidade o urbanismo no noso Concello que o único que conseguiron foi paralizar a edificación e o desenrolo da Estrada. Supoñemos ten vostede coñecimento de que a nosa Asociación denuncióu ante o TSXG estas Normas.

Non creemos que vostedes estén en contra do noso pobo, é por elo solicitamos da súa parte unha explicación, pois non entendemos como o seu partido acolle a un dos seus peores representantes, como estivo a demostrar o tempo. ¿É que acaso o señor Reboredo non sabía de que partido era cando se presentóu ás eleccións?

BASTA XA DE BURLARSE DOS ESTRADENSES, NON O PODEMOS CONSENTIR.

Señor Rajoy, vostede insistéu en que con estas situacións córrese o risco de que "aquí valga todo, cada uno haga lo que quiera y el que gana las elecciones puede perderlas porque alguien le quita dos concejales", referíndose o día de onte á actual situación que se está a vivir en Silleda.

Quedamos pois á espera da súa resposta, e agardamos que non sexan vostedes cómplices deste acto, e por elo o título desta solicitude vai encabezado así: . Operación Reboredo: todo polo poder.

Para máis información poden visitar a nosa web: www.aedru.org.

A Estrada a 24 de setembro de 2009

 

AEDRU 29 de marzo de 2009.- NOTA INFORMATIVA de AEDRU.org (Asociación Estradense para a Defensa do Rural e Urbano).

A DESFACHATEZ DO POLÍTICO REBOREDO

AEDRU quere contestar as declaracions feitas onte polo Sr. Reboredo en representación do grupo politico de Cidadáns en canto manifesta que "se beneficia a sectores que se enfrentaron a la redacción del plan".


En 1º lugar xa se contradice co todo o dito anteriormente mentras foi concejal de urbanismo que nos definia como "catro ricos"en canto nos está agora a recoñocer como sectores. De feito as mais de 2000 alegacións que se presentaron ao plan que vostede diseñou xunto co equipo redactor anterior e as mais de 3000 firmas que os veciños plasmaron nun escrito denunciando as irregularidades que presentaba ese plan non sirveron para que se intentase correxilo antes de enviálo á Xunta, e agora quere presentarse coma o salvador do pobo namentras antes foi o tirano que non negociaba con ninguén mais que cos seus "amigos".¿Non hai mayor tirania que decir que uns terreos dun propietario non afín a vostede son "innegociables"?.Isto non e Cuba nin a Rusia comunista..

O de "imos facer unha defensa da igualdade para todos" e descaradamente unha ofensa en canto vostede permitia cambios de 223 m. por plantas enteiras de edificabilidade. Tamén se modificaban SUNC para que un solo propietario tivera maioría e poidera desenrolalo.etc. Si non fisexe a capricho a clasificación dos solos, agora mesmo o PXOM podería estar aprobado e as NORMAS TRANSITORIAS non estarían denunciadas ante o TSXG. ¿

¿Porqué non fixo caso aos informes que presentóu AEDRU, que o mesmo Reboredo, solicitóu, e que logo viron a demostar que AEDRU estaba no certo cando a Xunta suspendéu o PXOM polas causas que nos advertíamos?

Logróulle"colar" na Xunta algunha irregularidade dentro do casco urban que vostede coñecía perfectamente (cambio na linea de edificación, parcelas en solo apto para urbanizar se consideraron coma solares,etc.) e isto todo queda reflexado nos escritos que presentou AEDRU, polo que non hai descoñocemento de tales irregularidades.

AEDRU dixo dende o principio que o Plan que dirixía o Sr.Reboredo era inviable económicamente así coma polas cantidades de irregularidades que presentaba. A gran cantidade de zonas verdes (aproximadamente unha superficie equivalente a 100 campos de fútbol) que aparecian dibuxadas no diseño do seu Plan serían a ruina de noso pobo por non ter viabilidade económica suficiente para afrontálas.

A gran cantidade de solo urbanizable que rodeaba o pobo era unha excusa para que os chamados axentes urbanizadores entraran “a saco” nestas areas xa que polo tamaño era impensable poñerse de acordo os propietarios para o seu desenrolo.
Con todo isto queda explicado que no seu tempo a taza de café que pretende que agora tomemos era distinta para alguns e para outros

E por último sabrá que dependendo do tempo que dure o proceso da tostación do café,este pode ser pálido,con un gusto delicado e lixeiro, o ben oscuro con unha core mais acentuada, obtendo unha bebida amarga e astringente. Do que se deduce que durante os 16 anos en que intentaron facer un PXOM esquecéronse de apagar o tostador.

 

 

 

 

 

2007

AEDRU 19 de setembro de 2007.- NOTA INFORMATIVA de AEDRU.org (Asociación Estradense para a Defensa do Rural e Urbano).

Sobre as manifestacións do alcalde no Xuizo por presuntos delitos de prevaricación.

AEDRU 6 de setembro de 2007.- NOTA INFORMATIVA de AEDRU.org (Asociación Estradense para a Defensa do Rural e Urbano).

Outro golpe ao urbanismo da Estrada.

AEDRU 9 de xuño de 2007.- NOTA INFORMATIVA de AEDRU.org (Asociación Estradense para a Defensa do Rural e Urbano).

Que non paguen xustos por pecadores.

AEDRU 1 de xuño de 2007.- NOTA INFORMATIVA de AEDRU.org (Asociación Estradense para a Defensa do Rural e Urbano).

Polo cambio

AEDRU 6 de maio de 2007.- NOTA INFORMATIVA de AEDRU.org (Asociación Estradense para a Defensa do Rural e Urbano).

O programa político do PP sona a flauta máxica.

AEDRU 1 de maio de 2007.- NOTA INFORMATIVA de AEDRU.org (Asociación Estradense para a Defensa do Rural e Urbano).

La intolerable INDECENCIA política de los dirigentes del PP de A Estrada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsar para subir

AEDRU 19 de setembro de 2007.- NOTA INFORMATIVA de AEDRU.org (Asociación Estradense para a Defensa do Rural e Urbano).

Sobre as manifestacións do alcalde no Xuizo por presuntos delitos de prevaricación.

Ante as declaracions do ex-alcalde da Estrada Señor Campos, no xuizo celebrado en Pontevedra neste días 18 e 19 de setembro, por presuntos delitos de prevaricación urbanística a Agrupación para a Defensa para o Rural e Urbano - AEDRU, quere manifestar o seu desacordo coas declaracións que fixo no Tibrunal, respecto a que a prologancion da Rúa Xusto Martinez, foi aberta co beneplácito dos veciños, tal como recolle a prensa, xa que o alcalde fala de "cesións" cando en realidade non e certo, pois ceder e gratuito polo tanto o alcalde ou non sabe o que di ou minte, pois esos terreos non foron cedidos, senon que foron expropiados.A proba é que a un membro de AEDRU a quén lle foi expropiada a súa casa e mais a súa finca nesa zona levou o caso aos tribunáis resultando a sentencia en contra do concello, polo que queda demostrado que as actuacións municipáis non eran as correctas nin por conseguinte non existíu tal beneplácito.


Ante o interés mediático que suscitóu este xuizo, AEDRU solicitou copias dun informe relacionado co caso, ao cal o secretario do Concello da Estrada manifestóu, que estaba sometido aos Dereitos de propiedade intelectual, o cal parece unha disculpa para non informar aos cidadáns pois os documentos oficiais deste tipo carecen de tal característica, e por ser o