AEDRU.org
¿Quénes somos?
¿Queres agruparte?
Noticias
Notas informativas
Noticias sobre URBANISMO
Foro
Contacto
Enlaces

Enlaces

Intentamos colocar aquí os enlaces que poidan ser úteis ás personas que se acerquen a esta web, polo que si pensas que algún outro debe ser incluído, podes enviálo pulsando aquí.

A Estrada
Urbanismo
Leis
Institucións e organizacións
Arquitectura
Vivenda
Medios Galegos
Artigos

Enlaces sobre A Estrada

Aestrada.com
 WEb oficial do Concello de A Estrada.
PXOM de A Estrada
Pódese consultar dende a web do Concello os contidos do PXOM de A Estrada.
Voo Virtual
Disfruta dun novo punto de vista da Estrada.
Aestrada.net
 Unha páxina para coñecer a Historia de A Estrada e as súas parroquias, rutas turismo, gastronomía, festas locais, etc...
A-estrada.org
Descripción Xeográfica | Historia | Arqueoloxía e Arte | Patrimonio Natural | Festas e Feiras |
Gastronomía | Emblemas Oficiais | Bibliografía sobre A Estrada | Teléfonos | Tabeirós-Terra de Montes
Aestrada.org
 
Noticias actuáis sobre A Estrada
en Faro de Vigo, en La Voz de Galicia, en el Correo Gallego
Noticias atrasadas sobre A Estrada
Pulsando aquí accedese ás hemerotecas virtuáis destes xornáis, e pódese facer unha búsqueda moi detallada da noticia ou noticia que desexemos, en La Voz de Galicia , no Faro de Vigo, ou El Correo Gallego.
Rueiro de A Estrada
 
A Estrada
A Estrada na enciclopedia WIKIPEDIA.
Fotos antigas e Historias de A Estrada
 39 fotos antigas de A Estrada. Si tes algunha foto antiga de A Estrada agradecemos que a envíe no formato máis grande posible ou te poñas en contacto connós.
RUXE RUXE
Blog de actualidad sobre temas da Estrada.
A Estragada
Blog de actualidad sobre temas da Estrada.
Sinorafranio

Autoestrada da Memoria . Este espazo pretende ser unha canle de comunicación sobre a memoria silenciada ou deturpada da Estrada. Unha mostra do que ocorreu na Galiza. Mais non ten peaxes nin é de sentido único. É unha vía rápida de contacto cun único destino: chegar a nós mesmos. Coñecérmonos mellor os estradenses e desenvolver maior autoestima como membros dun pobo, o galego, que puido ser aínda moito mellor do que xa é, se lle deixaran.

Et lux in tenebris lucet
Dr. Manuel Iglesias Guerrero. Escrito de opinión y expresión, no lucrativo y liberado de derechos de autor
Fundación Cultural da Estrada
A Fundación Cultural da Estrada crease no ano 1994 polo Concello da Estrada coa intención de dar cobertura a unha serie de iniciativas culturais, facilitando a súa consolidación e espallamento ó contar cun soporte non so económico senon tamen de xestión.
Aestradadixital.org
 O proxecto "aestradadixital" son un conxunto de actuacións de telecomunicacións, englobadas no programa de "Cidades Dixitais", que teñen por obxectivo a promoción e implantación da sociedade da información, nun contorno local, incluíndo temas tales como teleadministracción, comercio/negocio electrónico, teletraballo, teleformación, telemediciña, xestión de servizos de uso público, aplicacións para colectivos con requirimentos especiais, cultura, turismo e lecer, contorno doméstico e móbil, etc.
Radioestrada.com
 Información local e nacional e variada programación.
Estradatelevision.com
O NOSO POBO XA SE VE - MOI PRONTO COMEZAREMOS PROBAS DE EMISIÓNS ONLINE
¿Sabes que pasa na Estrada?
 Información e debate sobre múltiples aspectos da realidade ecolóxica, social, económica, cultural e política da comarca da Estrada (Galiza-Europa)
ACOE
 Asociación de Comerciantes de A Estrada.
A Estrada Plus
El Programa de Puntos de A Estrada. Compra en los establecimientos adheridos y consigue todo tipo de regalos: artículos de fotografía, electrónica, libros, ropa, espectáculos... además de participar en sorteos, conseguir tarjetas regalo y mucho más"
Codeseda
 Web sobre a parroquia de Codeseda. Contén abundante e actual información.
Pardemarín
 Web sobre a parroquia de Pardemarín.
BNG de A Estrada
Como é lóxico resulta ter amplios contidos de información local.
NOVAS XERACIONS PP A ESTRADA
DENDE NOVAS XERACIONS DA ESTRADA QUEREMOS QUE A MOCIDADE ESTRADENSE SE IMPLIQUE NA POLITICA LOCAL CUNHA ACTITUDE POSITIVA E CONSTRUCTIVA ONDE TODOLOS MOZOS TEÑAN A POSIBILIDADE DE CREAR UN CONCELLO MAIS FORTE DENTRO DUNHA GALICIA MAIS FORTE TAMÉN.ONDE NON TEÑAMOS QUE MARCHAR A TRABALLAR A OUTRO LUGARES E ONDE OS SERVICIOS SE PRESTEN COA MAIOR CALIDADE. ¡¡ADIANTE MOZOS DA ESTRADA!!
Información meteorolóxica de A Estrada
 
Sociedade Astronómica de A Estrada
 
MISTURA
 Asociación de Tempo Libre. É unha entidade sen ánimo de lucro que conta con trece anos de experiencia en organización de actividades de animación e ocio dirixidas á xuventude e á infancia.
Ccestradense.net
 Club ciclista Estradense.
 AUSLAE.org
 Asociación de usuarios de software libre de A Estrada.
Fanpasnorte.org
Web da Federación de Asociación de Nais e Pais da comarca.

 I.E.S. García Barros

Web do Instituto García Barros.
Lendas de A Estrada
Desde esta páxina de Manuel Rivas podes acceder a tres lendas de A Estrada.
Colección de Refráns de
Marcial Valladares
Compilación e Edición de Xosé A. Fernández Salgado
Valdoulla.com
 A Ulla, comarca virtual. Web non oficial sobre os concellos de: A Estrada, Boqueixón , Teo e Vedra
Galería de imaxes
Desde a web da CRTVG, podemos ver 58 fotos de A Estrada.
A Señora Carmen, a Compostora de Tabeirós
Localización. Cousas nas que podo axudar. Historia. Xente que pasa para se compoñer e algunha anécdota
Raiceiros.org
Entre os nosos obxectivos adquire principal relevancia a recuperación e difusión do patrimonio cultural, a través de calquera tipo de actuación encamiñada á promoción da cultura en tódolos seus aspectos e manifestacións, e fomentando a participación activa das persoas no desenvolvemento social e cultural da comarca.
Historia interactiva
Esta páxina é de unha historia interactiva, escrita polos propios lectores na web de www.a-estrada.org.
A Estragada
Web do que pasa en A Estrada
As Terras do Ulla
Video sobre o Río Ulla, na web do Consello da Cultura Galega. Contén moitos videos sobre Galicia.
Cartografía dos apelidos de Galicia
Primeiro houbo que localizar un censo cos apelidos e despois situalos nun mapa xeográfico. O resultado é “Cartografía dos Apelidos galegos” un proxecto no que traballaron o Instituto da Lingua (ILG) e a Universidade de Santiago de Compostela (USC) que contabiliza que existen preto de 50.000 apelidos diferentes e a súa distribución polo territorio. Segundo este estudo, os máis comúns son Rodríguez, Fernández, González e López.
mais enlaces sobre A Estrada
 
Pulsar para subir

Urbanismo

PXOM de A Estrada
Pódese consultar dende a web do Concello os contidos do PXOM de A Estrada.
¿Cómo se pode atallar a corrupción urbanística?
A corrupción é o gran problema do mercado inmobiliario español. Así de tallante mostróuse o último informe do Observatorio da Vivenda. O organismo, formado polo Consejo General del Notariado e o despacho Garrigues, denomina o fenómeno como “urbanismo financieiro” e refiréuse a él como “la leucemia del sistema económico español” remarcando que o inmobiliario é un dos poucos sectores da economía nacional na que os defraudadores campan as súas anchas.
INFORME GLOBAL DE LA CORRUPCIÓN 2006
TRANSPARENCY INTERNATIONAL-ESPAÑA
Corrupción municipal por José Manuel Urquiza
Qué se pretende con este ensayo?. De una parte, denunciar con hechos y con argumentos el alto nivel de corrupción existente en los Ayuntamientos democráticos. Por otro lado, explicar las razones políticas, administrativas y legales de este corrosivo fenómeno, y por último aportar soluciones concretándolas en medidas de orden social, legal y político, para paliar la función municipal viciada, en donde ha anidado el clientelismo, el nepotismo y el abuso de poder.
INSTITUTO JUAN DE MARIANA
A web deste Instituto contén moitos e interesantes artigos sobre urbanismo., como por exemplo:La Ley de del Suelo: un nuevo instrumento de corrupción urbanística
Ciudadanía y participación
Participación en el urbanismo-Pluralismo, justicia social y democracia participativa-Acción organizada de la ciudadanía-Participación en la gestión y uso sostenible de los recursos naturales . La participación ciudadana constituye en la actualidad un tema de gran interés que abarca varios ámbitos disciplinares y suscita muchos interrogantes de orden científico y político ya que supone un proceso de redistribución del poder que puede condicionar, de forma más o menos incisiva, las praxis habituales en el gobierno del territorio.
Planeamentourbanistico.xunta.es
A web de información urbanística de Galicia permite consultar e descargar o planeamento dos concellos galegos, as normas subsidiarias provinciais e a lexislación de urbanística xeral e sectorial de aplicación en Galicia.Actualmente atópase dispoñible o planeamento xeral de 223 concellos. Non se introduciron os planeamentos dos concellos nos que se atopa pendente a aprobación definitiva do novo planeamento. Nos concellos que carecen de planeamento xeral aparecen por defecto as normas subsidiarias provinciais correspondentes.
AETU
A Asociación Española de Técnicos Urbanistas, AETU, é unha asociación de ámbito nacional de carácter multidisciplinar, é decir, aberta a Arquitectos, Enxeñeiros, Avogados, Xeógrafos, Sociólogos, Economistas, etc. que se especializaron en urbanismo, creada co obxeto de suscitar o estudio e debate das nuevas cuestions de actualidade e servir de cauce ás inquedanzas nesta complexa materia. Pódense atopar moitos artígos sobre urbanismo.
Catastro
Dende a oficina virtual do Catastro, pódese acceder entre outras informacións aos planos das fincas ou solares.
Sixpac
O SIXPAC é un Sistema de Información Xeográfica. Permite medir con bastante exactitude as áreas e superficies.
Sigpac
O SIGPAC é un Sistema de Información Xeográfica, adicado ó control das axudas agrícolas da PAC (Política Agraria Común). Esta ferramenta é de obrigada utilización na xestión das axudas comunitarias, sendo a base identificativa de calquera tipo de axuda relacionada coa superficie. Dispón de soporte gráfico do terreo, das parcelas e recintos con usos ou aproveitamentos agrarios definidos.
SITGA
O servidor cartográfico da Xunta pretende por ao servizo da sociedade galega un moderno sistema de información xeográfica. A diferencia co SIXPAC (SIGPAC en castelán) é que non esta enfocado á xestión de parcelas agrícolas senón ao territorio en xeral
Geografos.org
O18 de Decembro de 2004 creamos a Delegación Galega do Colexio de Xeógrafos. Consideramos que o importante é ir dando pasos, avanzando de cara a conseguir os obxectivos principais que nos deben mover, e que son, por unha banda, a incorporación efectiva da Xeografía na vida social, política e económica de Galicia, para que sexa quen de ofrecer novas visións, novas análises e sobre todo novas solucións ós diferentes problemas territoriais.
Abalar
Un grupo de persoas decidimos xuntarnos un día do mes de novembro de 2002 para falarmos e debatermos sobre temas relativos á Xeografía. Estudantes, xente do ensino secundario e superior, recén licenciadas/os... Unha amalgama heteroxénea cun obxetivo común: a preocupación pola Xeografía galega, por facer dela unha ferramenta útil para a nosa sociedade.
ESPON
Observatorio en rede da ordenación do territorio europeo.
ESTUDIO DE LOS PROBLEMAS MUNICIPALES DE PASEOS, JARDINES Y PARQUES PÚBLICOS (1917). Nicolás Mª Rubió y Tudurí: ESTUDIO DE LOS PROBLEMAS MUNICIPALES DE PASEOS, JARDINES Y PARQUES PÚBLICOS (1917). Edición a partir del texto original mecanografiado y estudio introductorio por Vicente Casals Costa.
PLANIFICACIÓN URBANA Y NEOCAPITALISMO
Jean Pierre Garnier
Publicado en GEOCRITICA, revista crítica de Geografía Humana.
LA DEFINICIÓN DE LO URBANO por Horacio Capel
Reproducido de: Estudios Geográficos, nº 138-139 e publicado en GEOCRITICA
Archivo Europeo del Espacio Público Urbano Contemporáneo Autoria : CCCB. Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Centre de Documentació. Fondo documental de espacios públicos recuperados en ciudades europeas. Se puede buscar por país, ciudad, expansión urbana y tipo de intervención. Contiene descripción de cada proyecto e imágenes asociadas.
INTERNET INVISIBLE
Arquitectura y urbanismo
Googlemaps en el móvil
Se trata de una aplicación gratuita que combina rutas, mapas e imágenes por satélite y te ayuda a encontrar empresas y otros emplazamientos de distintas zonas geográficas.¿Cómo puedo utilizar Google Maps para encontrar, por ejemplo, la pizzería más cercana?
INE
Instituto Nacional de Estadística-Da acceso a estudios estadísticos moi variados, entre eles moitos referentes á poboación ou demografía, así como outros asuntos de interés.
BLOG DE JUAN FREIRE
O Blog de Juan Freire contén moitos e interesantísimos apartados, e entre eles un adicado ao URBANISMO, que creemos de especial interés.
La participación ciudadana en los países nórdicos Experiencias de Suecia. Análisis y conclusiones con miras al futuro
Conferencia Europea sobre Participación Ciudadana en los Municipios
CANGASNONSEVENDE.COM
Movimento Social en contra do PXOM de Cangas do Morrazo.
FORO da web do Concello de Cangas
FORO da web do Concello de Cangas sobre o Plan Xeral de Ordenación Urbanística de Cangas.
Ciudadanos españoles "CONTRA LA ESPECULACION URBANISTICA"
Medio centenar de colectivos madrileños solicitan a la Ministra de Vivienda la introducción en la futura “Ley del Suelo” estatal de medidas restrictivas al urbanismo descontrolado y fomento de la vivienda pública.
SalvemosMonteferro.org
Si, somos máis de 9.000 @s que asinamos o documento en defensa de Monteferro. Máis de 9.000 persoas que consideramos unha desfeita o que se está facendo e o que se quere facer neste derradeiro espacio verde da nosa Ría.
Foro sobre o PXOM de VIGO
 
Sostenibilidad y construcción
(o la paradoja)
Climantica
Climántica é o novo proxecto de educación ambiental da Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible en colaboración coa Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa. Este proxecto é froito do traballo en equipo levado a cabo por diferentes expertos e que se iniciou en setembro de 2006. O equipo Climántica consta de catro grupos de traballo –didáctica, edición gráfica, multimedia e asesoría científica – que traballan coordinados mediante o uso dunha plataforma colaborativa situada na intranet da web do proxecto.
XESTUR
As Xestur son sociedades anónimas de ámbito provincial
nas que o IGVS participa cun 80% do capital, mentres que o 20% restante pertenece ás Deputacións Provinciais. s principais obxectivos das Xestur son:
Elaboración de estudios urbanísticos, incluída a redacción de plans de ordenación e proxectos de urbanización, así como a iniciativa para a súa tramitación e aprobación.
Desenvolvemento da actividade urbanizadora, que comprende tanto a promoción e preparación de solo, a renovación ou remodelación urbana, a realización de obras de infraestructura urbana ou a dotación de servicios para a execución dos plans de ordenación.
Xestión e explotación de obras e servicios resultantes da urbanización, no caso de obte-la concesión ou remata-lo convenio correspondente, conforme ás normas aplicables a cada caso.
Construcción, arrendamento e alleamento de naves e locais industriais e comerciais.
Promoción e preparación de solo empresarial e a súa xestión e venda
SEPES
Entidad Pública Empresarial de Suelo.Su objetivo es la creación de suelo urbanizado para uso industrial, residencial o de servicios.
AETU
La Asociación Española de Técnicos Urbanistas, AETU, es una asociación de ámbito nacional de carácter multidisciplinar, es decir, abierta a Arquitectos, Ingenieros, Abogados, Geógrafos, Sociólogos, Economistas, etc. que se han especializado en urbanismo, creada con el objeto de suscitar el estudio y debate de las nuevas cuestiones de actualidad y servir de cauce a las inquietudes en esta compleja materia.
BLOGs
Algúns blogs de noticias sobre PXOMs.. Un blog é un sitio Web fácil de usar no cual pode, entre outras moitas cosas, expresar rápidamente as súas opinions e interactuar con outros usuarios. Todo esto GRATIS
Outros PXOM
Buscando no Google a palabra PXOM achegámonos ós PXOM doutros concellos.
Urbanoticias.com
Noticias del sector inmobiliario y la vivienda: noticias, artículos, reportajes, eventos
Ciudades para un Futuro más Sostenible
316 documentos que responden a su búsqueda.relaconados con el urbanismo.
EUKN (Red Europea de Conocimiento Urbano)
La red EUKN es una iniciativa europea en la que participan 15 Estados Miembros de la UE y dos redes de ciudades. El principal objetivo de esta red es fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias relacionados con el medio urbano.
Diamundialdelurbanismo.org
Sitio oficial del Día Mundial del Urbanismo, aquí encontrará la información atualizada acerca del urbanismo a nivel mundial.
LIBRO VIRTUAL GRATUITO: El potencial de sostenibilidad de los asentamientos humanos
Josep Antequera (2005) Edición electrónica a texto completo en zip.El objetivo de este libro es el de determinar cuales son los elementos clave que influyen en la sostenibilidad de una localidad, pueblo o ciudad y que facilitan o impiden la transformación de sus dinámicas sociales en dinámicas más sostenibles.
Iberica2000.org
15 documentos relacionados con el término urbanismo.
Eurometrex.org
 METREX é unha Rede de profesionais - é decir, políticos e funcionarios xunto cos seus conselleiros cun interés común na planificación e desenrolo do espacio a nivel metropolitano. O doble obxetivo da Rede é promover o intercambio de coñecimentos entre profesionais en cuestions estratéxicas de interés común aportar a dimensión metropolitana á planificación a nivel europeo.
Foro Urbano Mundial

Calcúlase que mais da metade da poboación mundial vive nos centros urbanos. O Foro Urbano Mundial creóuse para analizar e responder aos retos e as oportunidades asociados con este proceso de crecimento urbano.

¿Qué es una ciudad?
La historia de la civilización humana ha sido la historia de las ciudades. Desde las antiguas civilizaciones de Egipto, China y Mesopotamia hasta el mundo Griego del Mediterráneo y Roma, o las ciudades de piedra de los Mayas y Aztecas hasta las bulliciosas metrópolis, las ciudades han estado en el centro de las grandes civilizaciones. Se les ha llamado las más grandes formas de organización social. Efectivamente, las ciudades de hoy se han convertido en lugares complejos y contradictorios, simbolizando el progreso pero también cargando la amenaza del desastre.Las siguientes unidades muestran a las ciudades en todas sus dimensiones.
http://patrimonio-historico.blogspot.com/
Listado de patrimonio historico por provincias
FUNDACIÓN METRÓPOLI
A Fundación Metrópoli é una institución sin ánimo de lucro que ten como obxetivo o contribuir á innovación e o desenrolo das cidades e os territorios desde unha perspectiva internacional.
 Metrópolis
Metropolis é a Asociación Mundial das Grandes Metrópolis. A súa misión é favorecer a cooperación internacional e os intercambios entre os seus membros: gobernos locais e metropolitanos. Metropolis é portavoz dos intereses das metrópolis nos foros internacionais.
Google Earth ... navegando por todo el mundo
O xigante GOOGLE lanza unha aplicación que permite visualizar imaxenes desde satelite de cualquer lugar do mundo. A aplicación básica é gratis, pero ofrecése a posibilidade de acceder a servicios de pago que ofrecen integración con dispositivos GPS, maior resolución das imágenes e incluso a posibilidade de buscar negocios locais con imáxenes en tres dimensions.Xa non hai excusa para coñecer os edificios máis emblemáticos de mundo e as mais impresionantes playas ... a vista de páxaro. Descárgate o programa desde aqui e compróbao.
Ilprios.org
Iniciativa Lexislativa Popular POLA DEFENSA DOS RÍOS GALEGOS
ceu-ectp.org
 Consello Europeo de Urbanistas.
PSDEG-PSOE
O urbanismo na web do PSDEG-PSOE
Planos e debuxos de Arquitectura e Urbanismo. Galicia nos séculos XVI e XVII
Tes aquí para descargar un documento excepcional. Trátase de case todos os planos de arquitectura e urbanismo que se elaboraron en Galicia entre os séculos XVI e XVII. Son 208 documentos dixitalizados, recuperados cun gran esforzo de investigación en 24 arquivos e bibliotecas de todo o mundo. Poderás observar o perfil “aéreo” de moitas das nosas cidades, coñecer en detalle a planificación inicial de algúns dos nosos máis senlleiros monumentos, mesmo explorar a distribución de aldeas ou mosteiros.
Fonte: Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos
Las ciudades y los espacios públicos. Diseñando lo intangible [Conferencia en Injertables] por Juan Freire
Reflexiones personales e información sobre la sociedad y el conocimiento abiertos. Mi intervención ha girado entorno a algunos de los temas que más aparecen por este blog relacionados con las ciudades: el urbanismo, la creatividad e innovación, las redes sociales urbanas, el papel de la tecnología, el gobierno urbano (lo que he venido denominado Urbanismo 2.0) y el papel de los espacios públicos.Esta intervención parte de la que realicé en Santiago en 2005 en los IV Encontros Internacionais de Arquitectura (Ciudades innovadoras y sostenibles. Gestión urbana: estrategia vs. planificación en la era digital; versión pdf de la presentación) y de las ideas y reflexiones que han aparecido en una serie de posts (inspirados a su vez por innumerables autores, experiencias concretas y activistas).
Urbanismo y política local 2.0: Alternativas para el gobierno de las ciudades por Juan Freire
Siguiendo la estela de la web 2.0, he pensado en el término Urbanismo 2.0 para resaltar que: importan más las personas y las redes sociales que las infraestructuras,
la tecnología nos permite hoy en día superar muchas barreras que en el pasado impedían modelos "dfe abajo a arriba" y, en gran medida, auto-organizados y,
los ciudadanos somos usuarios activos y no consumidores pasivos.
Solidaridad.net
Páxina adicada á corrupción, en xeral.
LIMITACIONES AL CRECIMIENTO URBANO, ‘CINTURONES VERDES’ Y ECONOMÍA
LIBRO DIXITAL: (33 páxinas)Alan Evans analiza en estas páginas las consecuencias que se derivan de la aplicación de instrumentos de planificación urbana destinados a detener el crecimiento de las ciudades y, en especial, el establecimiento, con estos fines, de los llamados "cinturones verdes". Así, a partir de una diferenciación entre una aplicación estricta y una aplicación flexible o laxa de un cinturón verde, se plantean cuáles son, de acuerdo con la evidencia empírica disponible, sus principales repercusiones.
Cambio Climático en España: evidencias e prediccións
Video proporcionado pola Universidade de Vigo.O seu CATÁLOGO DE ARQUIVOS AUDIOVISUAIS PÚBLICOS e moi amplio.
LA CIUDAD Y EL ARTE ABSTRACTO
LIBRO DIXITAL: (16 páxinas)¿Qué ha cambiado? ¿La ciudad o la manera en que miramos? Ambas cosas, responde el autor de este ensayo.
Energías Renovables
"Energías Renovables es una revista de divulgación dedicada al mundo de las energías limpias, el ahorro y la eficiencia energética.
 Wikipedia
A palabra "urbanismo" na enciclopedia Wikipedia.
Arbolesornamentales.com
EL ÁRBOL -FICHAS DE ÁRBOLES -ARBORICULTURA -BIBLIOGRAFÍA -ENLACES -OTRAS PLANTAS -ARTÍCULOS -ZONAS CLIMÁTICAS -GLOSARIO
Pulsar para subir

Leis

Constitución española
ÍNDICE SISTEMÁTICO DA CONSTITUCIÓN e DA SUA REFORMA
Anteproyecto de la Ley del Suelo de España.
 
Lexislación Urbanística de carácter XERAL
 
Lexislación Urbanística de carácter SECTORIAL
 
Lei do Solo de Galicia
 
LEY SOBRE REGIMEN DEL SUELO Y VALORACIONES -DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
 
MODIFICACION DA LEI 9/2002, DO 30 DE DECEMBRO, DE ORDENACION URBANISTICA E PROTECCION DO MEDIO RURAL DE GALICIA
 
TRES CIRCULARES INFORMATIVAS SOBRE LA NUEVA LEY DE ORDENACION URBANISTICA Y PROTECCION DEL MEDIO RURAL DE GALICIA
(sobre as explotacións agrícolas e gandeiras antes da entrada en vigor da nova lei)
Dictame sobre o anteproxecto de Lei de modificación da Lei 9/2002, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural
Aprobado polo pleno o 28 de xullo do 2004 polo CES (O Consello Económico e Social de Galicia é un órgano consultivo da Xunta de Galicia en materia socioeconómica. Foi creado para facilita-la participación dos axentes económicos e sociais na política socio-económica de Galicia.)
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
 
Ley 15/2004, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia.
 
Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
 
Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.
 
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
 
Orden EHA/3188/2006, de 11 de octubre, por la que se determinan los módulos de valoración a efectos de lo establecido en el artículo 30 y en la disposición transitoria primera del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
SENTENCIAS do CGPJ

Acceso a más de cuatro millones de sentencias de acceso libre e gratuito a las que da acceso o CGPJ.L la base de datos de jurisprudencia más grande de la UE estará accesible, de forma libre y gratuita, desde el día 31 de junio de 2011

Tamén se da acceso á sentencias do TSXG (Tribunal Superior de Xusticia de Galicia), e os Tribunáis doutras rexións e autonomías de España.

Normativa Técnica Habitual en edificación.
Servicio desarrollado por la Comisión de Asesoramiento Tecnológico del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Permite acceder a la Normativa Técnica Habitual en edificación.
O Plan de Inspección Urbanística Autonómica
O Plan de Inspección Urbanística Autonómica ten por obxecto programar e coordinar a actuación da Dirección Xeral de Urbanismo e dos servizos provinciais de Urbanismo e Inspección Territorial e de Protección do Litoral coa finalidade de velar polo cumprimento da legalidade, previndo e combatendo as infraccións en materia de urbanismo e de costas, especialmente as que se poidan cometer sobre terreos clasificados como solo rústico de especial protección ou na zona de Servidume de protección do dominio público marítimo- terrestre.O actual Plan de Inspección Urbanística estará vixente durante os anos 2006 e 2007. Orde pola que se aproba o Plan.
XURADO DE EXPROPIACIÓN DE GALICIA.
Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia.
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
 
Lei de Costas de España
Lei de Costas de Galicia
Lei de protección ambiental de Galicia
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
 
LEY 4/2003, de 29 de julio, de Vivienda de Galicia.
 
 Ley 10/2003, de 20 mayo, de Medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes
 
SENTENCIAS
Análisis de famosas e históricas sentencias relacionadas con el urbanismo español.
Sentencias
Sentencias do Tribunal Constitucional sobre múltiples aspectos.
Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra
Desde esta páxina pode acceder gratuitamente á edición diaria do Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. Pode consultar o seu contido completo en formato pdf.
 La vía judicial contra la administración: el recurso contencioso administrativo
 ¿Contra qué resolucions pode interpoñerse?-¿Quénes poden recurrir? -A intervención do Abogado e Procurador-¿En qué plazo debe presentarse o recurso?-¿Cómo se interpon o recurso?-¿Qué órganos integran a xurisdicción Contencioso-Administrativa?
Noticiasjuridicas.com
Base de datos de Lexislación: Normativa vixente-Dereito Administrativo-Lexislacion Fiscal-Dereito Penal-Dereito Privado (Civil e Mercantil)-Dereito Laboral-Dereitos Territoriais -Normas en Vacatio Legis -Redaccion Anterior a Texto Vixente -Normas Derogadas .
Derecho.com
Base de datos de lexislación española gratuita. Mediante esta aplicación vostede podrá acceder ao texto das disposiciones máis importantes.
 Iabogado
Contén unha útil guía legal
Bibliojuridica.org
O Instituto de Investigacions Xurídicas da UNAM comenzóu o proxecto de biblioteca virtual para poñer ao alcance dos estudiosos do dereito unha serie de materiais que estima indispensables.
Porticolegal.com
Web de Dereito Español útil para xuristas, outros profesionáis e particulares. Leises, directorios profesionáis, boletíns, bases de datos, etc. completamente GRATIS. Contiene un Foro sobre urbanismo.
Tuabogadodefensor.com
Información legal variada.
Fiscal-impuestos.com

Esta web está especializada en temas de fiscalidad y de impuestos en España. Incluimos una completa guía que mantenemos actualizada anualmente y moderamos un foro especializado sobre fiscalidad en el que podrá mantenerse informado de las novedades que se produzcan en temas tributarios o plantear sus dudas.Contiene un Manual de Fiscalidad Básica. 2006.Esta Guía Fiscal 2006, actualiza el tratamiento de los distintos impuestos y ayuda a difundir de forma práctica los aspectos más importantes del sistema tributario español.

Consello de contas
Resumo de fiscalizacións horizontais a concellos
galegos: urbanismo e gastos de persoal
Valedordopobo
 
Defensor del Pueblo
Esta institución es o alto comisionado das Cortes Xerais, ao servizoo dos cidadáns, para defender teus dereitos e liberdades frente á actuación de cualquer Administración. Desde aquí podrás coñecer a nosa institución e presentar as túas queixas de forma gratuita.
El Defensor del Pueblo Europeo
Existe un formulario para reclamar vía internet
LEY 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta
de no Residentes y sobre el Patrimonio.
 
LEY 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia.
Tamén se pode acceder pulsando aquí.

 

Pulsar para subir

Institucións e organizacións

 XUNTA de GALICIA
Información administrativa e atención ao cidadán | Suxestións e queixas
Benvida do Presidente | Galicia | Consellerías | Servizos | DOG | Guia da Comunicación | Organismos Autónomos-Novas | Información xuvenil | Emprego | Busca textual | Aviso legal | Axuda
Notariado.org

Entre outros aspectos recolle información xurídica práctica de grande utilidade. Compra de vivenda. Guía Práctica do comprador de vivenda . Préstamos hipotecarios . Testamentos e herencias . As legítimas nos dereitos forais . Dereitos sucesorios forales do cónyuxe viuvo. Reparto do patrimonio familiar, donacions de padres a fillos . Sociedades . Os consellos do notario . ---O que hai que saber é que o notario pode axudarlle en todas estas cuestions e moitas máis que van a desembocar finalmente nun documento notarial, e que esa axuda é anterior, simultánea , e tamén amplia e barata, porque non se cobra. Tamén podrá ver unha selección das preguntas e respostas formuladas que son consideradas de interés máis xeral.

Espacio en Internet de los Registradores de España. Tanto ciudadanos, Administraciones y empresas podrán presentar todo tipo de documentos, judiciales, administrativos, privados, mercantiles etc., en los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de España durante las 24 horas del día, así como obtener por la misma vía información registral de sus propiedades, sociedades, bienes muebles o consultar el estado de tramitación de sus documentos y recibir notificaciones electrónicas
 Enlaces a Instituciones
Gobierno-Congreso de los Diputados-Senado -Consejo General del Poder Judicial -Tribunal Supremo-Administración -Tribunal de Cuentas -El Defensor del Pueblo -Ministerio de Justicia -Fiscal General del Estado -Consejo de Estado-Consejo Económico y Social -Banco de España -Consejo General de Procuradores-Consejo General de la Abogacía.
Transparencia Internacional (TI)

Transparencia Internacional (TI), única organización no gubernamental a escala universal dedicada a combatir la corrupción, congrega a la sociedad civil, sector privado y los gobiernos en una vasta coalición global.

Portal del Poder Judicial -CGPJ  
Sociedadedainformacion.eu

Todos os concellos deberán implantar a administración electrónica dentro de catro anos. As liñas de actuación da Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información están encamiñadas a facer evolucionar as empresas e as organizacións cara á mellora continua dos seus sistemas de xestión no ámbito de excelencia empresarial, da ética e da responsabilidade social corporativa. Xa podes consultar na web as diagnoses do PEGSI, nos que se avalía a extensión e uso das novas tecnoloxías en Galiza

OSE El Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) es un proyecto independiente en funcionamiento desde febrero de 2005, con sede en la Universidad de Alcalá (Alcalá de Henares). Inicia sus actividades como resultado de un convenio suscrito por el Ministerio de Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad y la Fundación General de la Universidad de Alcalá.
 IGE
Instituto Galego de Estadística. Acceso a datos moi variados, entre os que se contan os relacionados con edificación e vivenda.
Administracion.es
O portal do cidadán e a súa relación coa Administración.
Centro de Información Administrativa.
O CIA é un espacio virtual, telefónico e presencial de información de carácter xeral e atención ao cidadán sobre materias das Administracions Públicas, pertenecente á Dirección Xeral de Modernización Administrativa do Ministerio de Administraciones Públicas.
Eidolocal.com
Portal dos Concellos de Galicia.
FEGAMP Benvidos a este portal da Federación Galega de Municipios e Provincias, que renace coa pretensión de converterse nun soporte de servizos para os concellos galegos e nunha canle de comunicación sinxela á vez que dinámica, co obxectivo último de reforzar o coñecemento da situación que atravesa o municipalismo na nosa Comunidade Autónoma.
Craega.es
Consello Regulardor da Agricultura Ecolóxica de Galicia.
MAPYA Información sobre a estructura xestión e política doMinisterio de Agricultura ,Pesca e Alimentación en España
APIA (Asociación de Periodistas de Información Ambiental) APIA (Asociación de Periodistas de Información Ambiental) reúne a periodistas que trabajan en el ámbito de la información sobre medio ambiente de toda España.Se creó a finales de 1994, con el objetivo de “velar por la independencia y objetividad de los contenidos informativos y divulgar con rigor la información medioambiental”, “defender la libertad en el ejercicio profesional de sus asociados”, “facilitar el diálogo y acceso a las fuentes informativas” y “representar a sus asociados en cuestiones y temas de índole profesional”, como consta en sus Estatutos.
Proxecto AGROBYTE
Dende a Escuela Politécnica Superior da Universidade de Lugo, parte este útil proxecto para introducir a nova dinámica dea sociedad da información no sector agrario. Contiene numerosas publicaciones de indudable interés, entre las que se encuentran los manuales de selvicultura del castaño, Frondosas Caducifolias, del pino Radiata en Galicia ,del pino pinaster, del pino de oregon ,del eucalipto, de Frutales arbustivos: explotación en pequeñas parcelas, Estudio de Evaluación Técnica de Repoblaciones Forestales , Manual de sistemas silvopastorales, etc...
ASOCIACIÓN FORESTAL DE GALICIA A ASOCIACIÓN FORESTAL DE GALICIA (en adiante, AFG) é unha Asociación privada sen ánimo de lucro, creada en Santiago de Compostela en 1986. Agrupa a propietarios forestais particulares e comunidades de montes en man común de Galicia.
 Asociación Española de Arboricultura
A AEA crease en decembro de 1994 .Conta con interesantísimos enlaces sobre árboles.
Profor
 Asociación de Forestáis de España. PROFOR é unha organización non gubernamental (ONG), sin ánimo de lucro, que agrupa a profesionais forestais de diferente formación e niveis de titulación académica (enxeñeiros de montes, axentes forestais, biólogos, traballadores forestais, xeógrafos, etc.) e de diferentes ámbitos laborais (Administración pública, empresa privada, enseñanza, investigación, etc.).
Orgaccmm.org
 Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais en Man Común
Ciudades para un futuro más sostenible
Por un urbanismo incluínte que contribúa a garantizar a cidadanía
FirmasOnline FirmasOnline permite la recogida de firmas electrónicas con validez legal online. Combina las mas actuales técnicas informáticas, PKI y Certificados estándar X.509 (PKIX), con los principios de la democracia 24 horas al día, 365 días al año. Diseñe su propia campaña a la medida de sus necesidades, con o sin cerificados, con o sin comprobación de las direcciones de correo, pública o privada, etc...
EMVI Enciclopedia Multimedia Interactiva y Biblioteca Virtual de las Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas
Partidos Políticos de Galicia e Sindicatos.
BNG A web do BNG de A Estrada resulta ter amplios contidos de información local. ---Esquerda Unida--PPGalicia--PSOE--SLG(Sindicato Labrego Galego)
Pulsar para subir

Arquitectura

coag.es
 Web do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.
Proxectoterra
Unha contribución do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia ao Mundo da Educación: É un proxecto didáctico dirixido á Educación Secundaria Obrigatoria co fin de contribuír a mellorar o coñecemento que os escolares de Galicia deben ter da nosa arquitectura e da nosa identidade territorial.
Arquitecturagalega.net
 
Arquitectos contemporáneos
 Da acceso a las webs de varios arquitectos contemporáneos.
Webs de arquitectos contemporáneos
Se pueden ver las maquetas de muchas de sus obras, además de conocer sus webs.
International Architectural Database
Autoria : ArchINFORM Sascha Hendel. Base de dato de obras y proyectos de arquitectos contemporáneos. Permite la búsqueda por autor, ciudad y palabra clave. En inglés y alemán
www.archxx-sudoe.es
Un siglo de arquitectura en la Red: Un ambicioso inventario en Internet 'visita' 5.600 edificios de toda España VEr noticia.
Historia de la Arquitectura
Ésta es una página con los períodos y las obras más importantes de la Historia de la Arquitectura.
GEA.ORG
La Asociación de Estudios Geobiológicos GEA, es una asociación sin ánimo de lucro, de ámbito nacional e internacional. Fue creada en 1991 y centra su labor en la investigación, análisis, y asesoramiento y divulgación de todos los temas relacionados con la salud, el hábitat y el Medio Ambiente; centrándose en el estudio de los factores de riesgo para la salud humana, en torno a la vivienda y aportando soluciones a los problemas planteados.
Código técnico de edificación
Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda
Construible.es
El Portal de la Construcción Sostenible - Revista On-Line con Noticias de actualidad, Artículos, Entrevistas, Diccionario, Eventos, Enlaces, etc.
Termoarcilla.es
TERMOARCILLA es un bloque cerámico de baja densidad, con unas características especiales que lo sitúan ventajosamente frente a otros materiales existentes en el mercado.
El SOLAR DECATHLON
El SOLAR DECATHLON es un Concurso que organiza el Departamento de Energía de EE.UU. para universidades de todo el mundo, que consiste en diseñar y construir un prototipo de vivienda autosuficiente energéticamente, y dotado de todas las tecnologías que permitan la máxima eficiencia energética. El objetivo del concurso es lograr viviendas unifamiliares que sean capaces de generar la energía que van a consumir.
Paneles solares en los edificios | 17-03-2006-Álbúm fotográfico.

El Consejo de Ministros ha aprobado el código que obligará a instalar a poner paneles solares en los edificios en construcción. La solar es una energía limpia que ha ido aumentando su importancia en los últimos años, pero aún está en pañales, más vinculada a la ciencia que a la economía. Dieciocho centros universitarios de todo el mundo celebran, desde el 2005, el Solar Decahtlon.

EcoHabitar.
Esta es la web de la revista EcoHabitar. Donde podrás encontrar información sobre:• Bioconstrucción, Ecoarquitectura, Ecomateriales• Ecoaldeas, comunidades y Vida alternativa• Permacultura, Ecopaisajismo• Tecnologías alternativas y Energías renovables• Biorregionalismo • Educación • Consumo ético
Blog del ARQtipo
Blog del ARQtipo, un tipo que disfruta de la arquitectura: Arquitectura, Arte, Diseño, Internet...
Arquitectura y humanidades
Publicación de propuesta académica realizada por profesores y alumnos del Taller de Investigacion "Arquitectura y Humanidades",
ASF-ARquitectos sin fronteras
Asociación que apoya a la construcción en países en vías de desarrollo.Red independiente y no jerárquica de organizaciones participativas y sin ánimo de lucro comprometidas con desarrollo humano a través de la funciñon social, equitativa y medioambiental de la arquitectura, la construcción, la restauracion de patrimonios históricos y del urbanismo
Arquitectura en la Poesía
AUTORES SELECTOS: Compilación de poemas que hacen referencia a los espacios que habita el ser humano.
arq.com.mx
Buscador de arquitectura, noticias de arquitectura.
El Poder de la Palabra
El Poder de la Palabra es una web dedicada a la prosa poética, en ella encontrarás fragmentos de 2724 textos literarios, así como la biografía e imágenes de sus autores....Para acompañarte en la lectura podrás ver también...obras de arte, imágenes de arquitectura y música clásica y cinematográfica.
En la sección de arquitectura se da acceso a imágenes relativas a 222 arquitectos y 3171 edificios .
Arquitectura africana
Una panorámica de la arquitectura de muchos de los pueblos de Africa.
Arquitectura Islámica
Web sobre la arquitectura islámica donde se pueden ver muchas obras clasificadas por períodos.
Casas de paja
Sus promotores dicen que las viviendas son aptas para las Rías Baixas porque ya se instalan en Irlanda.
las3j
Fábrica de casas de madeira en Vigo.
Maquetasdearquitectura
El Primer Curso On-Line De Maquetas de Arquitectura Realistas y Ademas un museo Vitual
Arquirecursos
El portal del estudiante de arquitectura.
Gaudiclub.com
Lugar dedicado a la obra de este genial arquitecto.
Manuscritos sobre ornamentación
Por Antoni Gaudí
Plusarquitectura
Portal con noticias, foros, enlaces, descargas... para proporcionar una ayuda para estudiantes y profesionales primerizos para el desarrollo de su profesión, sin excluir al público en general que se interesa por el tema o tiene alguna duda puntual.
Soloarquitectura
Sólo Arquitectura es la dirección en español para los amantes de la Arquitectura. Aquí podrás encontrar, de forma gratuita, todo lo que necesitas sobre Arquitectura, Construcción y Diseño: miles de enlaces comentados, normativa y documentos útiles, arquitectos y proyectos, los foros más profesionales, software, hardware, libros, revistas, noticias, etc.
LA ARQUITECTURA COMO PROCESO DE INTEGRACIÓN, por Norman Foster LIBRO DIXITAL(48 páginas) Transcripción de la conferencia ofrecida por Norman Foster en el Centro de Estudios Públicos el 15 de octubre de 1997, y del posterior diálogo que sostuvo con el público.
En estas páginas Foster recorre su obra arquitectónica de los últimos treinta años, centrándose en algunos de sus proyectos más elocuentes.
Fundacionentorno.org
Fundación Entorno es la organización líder en desarrollo sostenible empresarial en España. Integrada por empresas. En su web se puede encontrar, por ejemplo,el Entorno 2006. Informe sobre la gestión de la sostenibilidad en la empresa española
Arquitectura Viva
AV Monografías y Arquitectura Viva son dos revistas hermanas, editadas en Madrid, que informan sobre arquitectura internacional con dos perspectivas distintas. La primera tiene carácter monográfico y reúne artículos, obras y proyectos relativos a un mismo tema: una ciudad, un país, una tendencia o un arquitecto. La segunda cubre la actualidad arquitectónica y otras manifestaciones culturales relacionadas con ella: debates, concursos, exposiciones, libros.
Arquitectura.com
EL WEB DE ARQUITECTURA Y DISENO.
Pulsar para subir

Vivenda

 Notariado.org
Guía práctica do comprador de vivenda
 Ministerio de Justicia

GUÍA SOBRE COMPRAVENTA DE VIVENDAS-Antes de realizar a compra da vivenda- Con respecto á celebración do contrato e a súa financiación -Con respecto ás obligacions e dereitos posteriores á firma da compraventa.

Administración General del Estado VIVIENDA: Guía sobre compra-venta de viviendas -La oferta, promoción y publicidad dirigidas a la venta o arrendamiento-de viviendas -Legislación -Mi vivienda -Cambio de domicilio -Sociedad pública de alquiler
Observatorio de la Vivienda A finalidade deste Observatorio da Vivenda non é outra que a de abrir, un espacio riguroso e plural para o análisis, o diagnóstico e as propostas de solución dos problemas do acceso á vivienda en España. E organizado polo Consejo General del Notariado.
Radiografía para conocer el hoy y el mañana del mercado inmobiliario TRAS LOS AÑOS DE AUGE VIVIDOS EN EL SECTOR, AHORA SE ESTÁ PRODUCIENDO UN CAMBIO DE ESCENARIO. «SU VIVIENDA» LE OFRECE TODAS LAS CLAVES PARA NO PERDERSE ANTE EL NUEVO CICLO: PRECIOS, HIPOTECAS, OFERTA Y DEMANDA, VPO...
 
 VIVENDA, CONSTRUCCION, URBANISMO E ORDENACIÓN DO TERRITORIO
Edificios Verdes --Vivienda Económica

Además de ser menos dañinas al medioambiente, crear calidad de aire saludable interior y utilizar recursos renovables, las tecnologías verdes de construcción pueden ser económicas.

Proyecto Ciudades de Transición
Unidades de alojamiento transitorio para personas de recursos limitados en proceso de búsqueda de viviendas definitivas. Módulos habitacionales para una o dos personas cada uno.Cada parcela contiene dos módulos, uno en planta baja y otro superpuesto. Cada módulo tiene 36 m2 de superficie cubierta . Son unidades resueltas con tecnología de prefabricación industrial, para montar y desmontar según la necesidad social y de uso adaptable por su bajo costo y rapidez de instalación, sin comprometer el futuro del espacio que transitoriamente ocupen.
La disposición en el terreno brinda al usuario comodidades y buenas condiciones de habitabilidad, incluyendo expansión a un patio privado. Se componen de dos espacios destinados a dormitorio y salón, con su correspondiente núcleo sanitario y mueble de cocina. Estos ambientes están dotados de equipamiento básico.
Dotadas de paneles solares que permiten una autosuficiencia energética, para el uso de artefactos electrónicos y agua caliente almacenada en dispositivos especialmente diseñados a tal fin. "Eco-mundo" es un concepto en el que se pretende proponer a la población el vivir en armonía con el medioambiente, haciendo un uso racional de los recursos.
Energías Renovables
"Energías Renovables es una revista de divulgación dedicada al mundo de las energías limpias, el ahorro y la eficiencia energética.
http://www.vdevivienda.net ¿PORQUÉ?En España, la vivienda es la más cara del mundo, teniendo en cuenta los sueldos de los ciudadanos. Nuestra principal amenaza es la especulación descontrolada con un bien de primera necesidad como es la vivienda. Esto está provocando muchos problemas que se traducen en dramas personales, familiares y colectivos. Queremos que esto cambie.
http://vivienda.todaviapordeterminar.com/ Foros de discusion sobre temas de vivienda.
http://www.viviendadigna.es/ Ayudar a organizar e informar sobre el movimiento por una vivienda digna. La unión hace la fuerza: participa pr favor.
http://www.viviendadigna.org/ Plataforma para la lucha por una vivienda digna
http://viviendaya.blogspot.com/  
noseencuentra.com La vivienda solicitada no está disponible en este momento. Puede que el país tenga una burbuja inmobiliaria o que necesite ajustar la configuración de sus leyes para acabar con los especuladores.
LEY 4/2003, de 29 de julio, de Vivienda de Galicia.  
APCE La Asociación de Promotores Constructores de España
Casas prefabricadas

Construidas principalmente con madera, estas viviendas son hasta un 30% más baratas que las tradicionales y su plazo de ejecución máximo es de seis meses -Para mas información: http://www.casas-madera-prefabricadas.com--http://www.casasprefabricadas.net/--http://www.casasmadera.net/---http://www.casasmodulare--http://www.canadiancountryhouse.com/

WIPIPEDIA: Vivienda Además de su definición en la enciclopedia, da acceso a un aparatado sobre la Vivienda en España: 1 Vivienda por comunidades autónomas 2 Evolución histórica del precio medio de la vivienda nueva 3 Evolución histórica del parque de viviendas de España 4 Enlaces de interés 5 Enlaces externos 5.1 Información general 5.2 Precios de la vivienda
Escuelas de comprar vivienda Toca en profundidad muchos aspectos de interés relacionados con la compra de vivienda
PNAG Plan Nacional de Alquiler Garantizado: El PNAG es una iniciativa desarrollada por la Corte de Arbitraje Económico de Derecho y Equidad que, como su propio nombre indica, surge ante la necesidad de planificar a nivel nacional la difusión de la Garantía de Alquiler como medida que resuelve el problema del alquiler y que incorpora la solución frente a los riesgos y problemas que por desgracia se habían convertido en habituales
Spaviv.es La Sociedad Pública de Alquiler, adscrita al Ministerio de Vivienda, nace con el fin de favorecer la creación de un mercado de alquileres más sólido y dinámico, a fin de facilitar a la ciudadanía el acceso a una vivienda en alquiler.
Pulsar para subir

Medios de Comunicación Galegos

Faro de Vigo
Para acceder ás noticias de A Estrada e comarca, pulsa aquí.
La Voz de Galicia
Podes acceder ás noticias de A Estrada e comarca.
El Correo Gallego
 
El Diario de Pontevedra
 
Vieiros
 
Galiciaconfidencial  
GaliciaHoxe  

La Opinion

 
A Nosa Terra
 
Periódicos de España 173 periódicos clasificados por autonomías o provincias.
EL CONTROL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
por Noam Chomsky

PROGRAMA DE ENSEÑANZA ABIERTA
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Y MANIPULACIÓN
-UNED

LIBRO DIXITAL: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA:GUÍA DIDÁCTICA: Propuestas para una comunicación democrática (145 paginas)
Pulsar para subir

Artigos sobre urbanismo

LA INCONSISTENTE LEGISLACION URBANISTICA GALLEGA SOBRE LA CONCEPCION DEL NUCLEO RURAL Y OTRAS INSTITUCIONES
Por Juan Rico Lenza, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos - Urbanista, Lic. En Derecho, Lic. En Cc. Económicas.
A responsabilidade patrimonial da administración en materia urbanística, por Teresa Saintgermain.
I.-PREAMBULO
II.-EL FACTOR FINANCIERO
III.-EVOLUCION DE LA DEMANDA
IV.- EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE MANO DE OBRA Y MATERIALES EN EL PERIODO 1990-2002
V.-EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE VIVIENDA EN EL PERIODO 1990-2003
VI.-EVOLUCION DE LA OFERTA DE VIVIENDA EN EL PERIODO 1990-2003
VII.-MERCADO DE ALQUILER
VIII.-EVOLUCION DEL PRECIO DEL SUELO
IX.-DATOS ECONOMICOS DE LAS COMUNIDADES
X.-SOLUCIONES ANUNCIADAS PARA HACER FRENTE A LA CRISIS
OS EMPRESARIOS INMOBILIARIOS E ALGUNS EXPERTOS CREEN QUE A TRIBUTACIÓN EN APROVEITAMIENTOS É UNHA DAS CAUSAS DO ENCARECIMENTO DA VIVENDA EN ESPAÑA
APCE-Asociación de Promotores y Constructores de España
SOLO E URBANISMO COMO CONDICIONANTES DO PREZO DA VIVENDA.
Propostas de solución e de armonización. Un ameno e didáctico artículo en forma de presentación-PPT.
APCE-Asociación de Promotores y Constructores de España
OS EFECTOS DA LIBERALIZACIÓN DO SOLO E A AXILIZACIÓN BUROCRÁTICA DA ACTIVIDADE INMOBILIARIA
APCE-Asociación de Promotores y Constructores de España
A FISCALIDADE SOBRE VIVENDA: AS REFORMAS NECESARIAS.Proposta de medidas fiscais para abaratar o precio da vivenda
AETU
UNHA APROXIMACIÓN CRÍTICA Á LEI 9/1992 DE 30 DE DICIEMBRE, ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL EN GALICIA. (II) PLANEAMIENTO
EL AGENTE URBANIZADOR (I)

Miguel Font Rosell. Últimamente, esta figura, consagrada ya en nuestro derecho urbanístico español, está despertando un interés mediático cuyo trato dista bastante de ofrecer una versión ajustada a la realidad de sus particularidades, dejando ancho campo a una demagogia al uso de quien poco ha entendido sobre el sistema en cuestión.

Expropiación forzosa El propietario recibe una compensación económica o la permuta por otro bien, una figura que se conoce con el nombre de ‘justo precio’, pero que, sin embargo, en ocasiones no es tan justo y se convierte en la principal fuente de polémica en todo el proceso.
Jane Jacobs y la anti-planificación urbana Las ciudades están de luto. Ha muerto Jane Jacobs. Ha fallecido a los 89 años Jane Jacobs, una leyenda del urbanismo y del activismo social. Las ciudades han perdido a la principal defensora de la libertad de sus ciudadanos, de la organización no planificada y de la vitalidad y creatividad urbanas. Una pérdida crucial ante las escasas figuras públicas que defienden hoy en día estos principios.Jane Jacobs revolucionó la forma de entender las ciudades sin una formación académica específica y sin atenerse a las restricciones disciplinares tan propias del urbanismo y los intelectuales occidentales.
Estáse propoñendo a creación, nos ámbitos territoriais das Comunidades Autónomas que o desexen, da institución do Defensor do Cidadán en materia urbanística, que como finalidade tería a defensa dos dereitos deses últimos nese ámbito, coa posibilidade de supervisar a actividade urbanística da Administración autonómica e local. Por Teresa Saintgermain

Unha web sobre o mundo xurídico cun apartado sobre urbanismo que contén moitos e interesantes artigos. Tamén poden responder on-line ás súas consultas xurídicas ou revisar e elaborar os seus contratos a medida, e á súa vez contén un foro sobre urbanismo.

O urbanismo na Enciclopedia ENCARTA.
O xurdimento da cidade. Simbiosis e dominación urbanas. Sustitución urbana da natureza. As modernas forzas de expansión. O crecimento da conurbación. A dispersión suburbana. Equilibrio entre o urbano e lo rural. Referencias bibliográficas.
Concepto de sitio e posición *O plano urbano *Historia do urbanismo *A cidade contemporánea *Repercusions ambientais *As cidades do mundo. As ciudades no Terceiro Mundo *África: As cidades *Europa: A cidade *Xapón: O asentamento humano *China: A rede urbana *Norteamérica *Iberoamérica *
 1 Urbanismo da Ilustración 1.1 Barcelona 2 A época de José Bonaparte 3 A cidade do romanticismo 4 Os ensanches 4.1 Barcelona 4.2 Madrid 5 O urbanismo no cambio do século 6 Siglo XX 7 Urbanismo da Segunda República 8 Bibliografía
Orixen do urbanismo. O urbanismo en Grecia. O urbanismo no renacimento. O urbanismo no século xx .Urbanismo e política social, económica e medioambiental .Historia do urbanismo .O urbanismo en Roma. O urbanismo na II Guerra Mundial .O urbanismo moderno. O futuro das cidades e do urbanismo .

"POR LOS PRINCIPIOS DE LA CULTURA DEL URBANISMO"

DECLARACIÓN DE BARCELONA DE LA UNIÓN DE AGRUPACIONES DE ARQUITECTOS URBANISTAS DE ESPAÑA
LA ESCALA DE LAS CIUDADES ANTE LA GLOBALIZACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD-----SEVILLA. 23, 24 y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2004
HALL, P. Historia del urbanismo en el siglo XX
Estado de la población Mundial • Índice • Panorama general • Tendencias del medio ambiente • Niveles de desarrollo y efectos
sobre el medio ambiente • La mujer y el medio ambiente • La salud y el medio ambiente • Acciones para lograr un desarrollo sostenible y equitativo • Acuerdos mundiales sobre derechoshumanos, medio ambiente y desarrollo, salud reproductiva e igualdad de género
O urbanismo ideal é a proxección non conflictiva no espacio da xerarquía social.
Pulsar para subir
Se tes interés en que aparezca aquí algún enlace podes enviálo desde aquí.
Nome
Email
Comentario
Pulsar para subir